หัวข้อข่าว : การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558  เวลา 18:40 น. เข้าชม : 2793)

หนังสือ ที่ ศธ 04089/1093 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลของโรงเรียน ขณะนี้ทาง สพฐ ได้เปิดระบบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลรอบสิ้นปีการศึกษา 2557 แล้ว

เข้าทำการจัดทำข้อมูล >>คลิก<<

ดาวน์โหลดคู่มือการทำข้อมูลในรอบนี้(จำเป็น) >>คลิก<<

รายการที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการในรอบสิ้นปีการศึกษา 2557

  • ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ให้เป็นปัจจุบัน (เบอร์โทรศัพท์, E-mail, รูปป้ายหน้าโรงเรียน)
  • ตรวจสอบ แก้ไข รายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
  • ย้ายเข้า-ออกนักเรียน และตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ให้เท่ากับจำนวนนักเรียนที่นั่งสอบปลายภาคและมีผลการเรียน *สำหรับเด็กที่จบการศึกษา หรือจะย้ายออกในปีการศึกษาหน้า “ห้ามโรงเรียนย้ายออกหรือจำหน่ายในช่วงนี้เด็ดขาด” ให้ทำย้ายเข้า-ออก ในรอบต้นปีการศึกษา 2558
  • ทำข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน/จำหน่าย *หากโรงเรียนใดมีนักเรียนที่ต้องการจำหน่ายหรือคิดว่านักเรียนเข้าข่ายออกกลางคันให้โทร 089-6119556 (พารวีร์) ก่อนจะทำข้อมูลในส่วนนี้ 
  • ทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน เลื่อนชั้น/ซ้ำชั้น/จบการศึกษา เรียนต่อ/ไม่เรียนต่อ

ให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำ ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2558 หากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องในการทำข้อมูลโทร 089-6119556 (พารวีร์) และสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ที่ยังไม่เข้าใจในการทำโปรแกรมสามารถนำข้อมูลมามาทำได้ที่ห้อง ICT ชั้น 3 สพป.ปข.2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ