หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ปข. 2

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558  เวลา 14:05 น. เข้าชม : 5)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 ก่อนวาระการประชุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา, การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ประจำปี 2557  และมีเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม เช่น ข้อมูลวิทยฐานะ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558, การรายงานการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา,การรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป,ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ เป็นต้น

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ