หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.ปข. 2 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  เวลา 16:34 น. เข้าชม : 37)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 พร้อมคณะร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ณ อิมเพค เมืองทองธานี ในปีนี้ใช้ชื่อว่า “สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล” งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมเพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  เพื่อปลูกฝังและพัฒนาจิตสำนึกความเป็นไทยและพัฒนาคุณธรรมให้เด็กและเยาวชนไทย และส่งเสริมสนับสนุนและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่เป็นเลิศในด้านวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง และทักษะด้านวิชาชีพในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสามารถได้มีโอกาสสร้างและแสดงผลงานแก่สาธารณชนในประเทศและระดับอาเซียนต่อไป โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวรายงาน ถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ นิทรรศการนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และศิลปะการแสดง ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กับอีก 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทั้งนักเรียนปกติ นักเรียนเรียนร่วม และนักเรียนเฉพาะความพิการ รวมทั้งสิ้น 673 กิจกรรม ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต และระดับภาค 4 ภูมิภาค  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจบูธ โรงเรียนบ้านหนองเกด ในโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยทำทองม้วนเผือกไส้สับปะรด พร้อมจำหน่าย

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ