หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันเสาร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  เวลา 11:40 น. เข้าชม : 36)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 37 ราย มีห้องสอบ จำนวน 4 ห้อง เป็นผู้เข้าสอบตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มทั่วไป) จำนวน  4  คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มประสบการณ์) จำนวน 4 คน ผู้เข้าสอบตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มทั่วไป) จำนวน  29   คน มีผู้ขาดสอบตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(กลุ่มทั่วไป) จำนวน 3 คน และมีผู้ติดตามจาก สพฐ. ได้ตรวจและติดตามเยี่ยมสนามสอบคือนางวาริณี ลิมสัมพันธ์เจริญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนางสาวพะยง  ทองสมนึก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โดยจัดดำเนินการสอบในวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2558  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ