หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  เวลา 15:55 น. เข้าชม : 35)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อทบทวนวิธีการดำเนินงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตรวจสอบหลักฐานเอกสาร ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการนำเสนอ  แก่คณะกรรมการฯ ที่จะมาดำเนินการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข. 2 ทุกท่าน  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เข้าร่วมดำเนินการ ณ ห้องประชุมสาพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ