หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการตรวจราชการฯ

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  เวลา 14:49 น. เข้าชม : 83)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 พร้อมคณะเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เขตตรวจราชการที่ 4 และ5 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายการตรวจราชการ แนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะออกตรวจราชการในหน่วยงาน สพป./สพม./สช./อศจ./กศน./สกอ. ซึ่งมีนโยบาย เช่น การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558 และการดำรงความต่อเนื่องภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นต้น ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ