หัวข้อข่าว : ผอ. สพป.ปข. 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข. 2

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2558  เวลา 10:04 น. เข้าชม : 2)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข.2 พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร โรงเรียนบ้านเนินพยอม โรงเรียนบ้านวังข่อย และโรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครู ได้เยี่ยมชมอาคารสถานที่ บริเวณรอบๆ โรงเรียนทุกแห่ง พบนักเรียนในชั้นเรียน  ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน สอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ให้กับนักเรียน เน้นการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ การท่องสูตรคูณ การผันอักษรเป็นต้นและให้ความสนใจในทุกๆเรื่องของทุกโรงเรียน  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้รักษาการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ