หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เปิดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (PEER Center)

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2558  เวลา 09:16 น. เข้าชม : 23)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดย สพฐ. เห็นชอบและอนุมัติให้สถาบันภาษาอังกฤษ ดำเนินการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดสรรให้โรงเรียนศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) เป็นผู้ดำเนินการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยศูนย์พัฒนาสื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา อำเภอปราณบุรี ได้ดำเนินการจัดค่ายดังกล่าวขึ้น มีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข. 2 อำเภอปราณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)

                                     

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ