หัวข้อข่าว : คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดตามงาน สพป.ปข. 2

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2558  เวลา 11:33 น. เข้าชม : 5)

นางสมศรี เพิงผา คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ สพป.ปข. 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้การก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่ คสช. และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำหนด  โดยมีนายสุนาจ แก้วสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายทวีป คงศิริ รอง ผอ.สพป.ปข. 2 นางสาวจันทร์ คำผา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานโครงการ

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ