หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2558  เวลา 20:10 น. เข้าชม : 22)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 1/2558  ก่อนการประชุมได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการประกวดห้องสมุดในสถานศึกษาและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน, กิจกรรมการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 53 โรงเรียน และมีเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม เช่น รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 2558,ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง, แนวทางการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา,ปี 2558 ปลอดการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เป็นต้น โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข.2ทุกท่าน, ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่มและผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2                                

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ