หัวข้อข่าว : ป.ป.ช.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบโล่รางวัล

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2558  เวลา 19:52 น. เข้าชม : 33)

นายทนงศักดิ์ ม่วงมณี ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เป็นผู้บริหารดีเด่นด้านการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เป็นกิจกรรม ป.ป.ช.เคลื่อนที่เชิดชูคนดีสู่โรงเรียนสุจริต จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านลาดวิถี โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี โรงเรียนบ้านเนินกรวด โรงเรียนบ้านปรือน้อย โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว โรงเรียนบ้านทับใต้ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โรงเรียนบ้านหนองพลับ โรงเรียนบ้านหาดขาม และโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน และผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้แก่ นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ ที่ส่งเสริมโรงเรียนสุจริตของ สพป.ปข. 2  ณ  ห้องประชุมสามพระยา

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ