หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 รับมอบของขวัญวันเด็ก ปี 2558

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2558  เวลา 13:10 น. เข้าชม : 24)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานฝ่ายฆาราวาสในการรับมอบของขวัญวันเด็ก ปี 2558 จากพระครูวิริยาธิการีฯ เจ้าอาวาสวัดหนองตาแต้ม ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้มอบของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำนวน 43 โรงเรียน สพม.10 จำนวน 3 โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 11 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด ต.ช.ด. จำนวน 4 โรงเรียน และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาค่ายธนะรัชต์ รวมทั้งสิ้น 62 โรงเรียน จำนวนของขวัญ 11,740 ชิ้น มูลค่า 352,200 บาท โดย ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นผู้รับและมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ต่อไป  ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน  ณ ศาลาวัดหนองตาแต้ม

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ