หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุม รอง ผอ., ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2558  เวลา 15:47 น. เข้าชม : 26)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุม รอง ผอ.สพป.ปข.2และผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม ตามระเบียบวาระการประชุมรองผู้อำนวยการ สพป.ปข. 2/ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ/ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 6 มกราคม 2558  ณ ห้องประชุมท้าวโกษา ชั้น 2 สพป.ปข. 2 เพื่อแจ้งข้าราชการต่าง ๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ และนำแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบและถือปฏิบัติเช่นกัน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ