หัวข้อข่าว : กล่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับ 5 รางวัลไปต่อระดับประเทศ

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  เวลา 09:11 น. เข้าชม : 35)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ไประดับชาติ 5 รางวัล คือ

1.โครงงานอาชีพ ป.4-6  โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

2.สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ป.4-6 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

3.โครงงานอาชีพ ม.1-3 โรงเรียนบ้านลาดวิถี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

4.การจัดสวนถาดแห้ง ป.4-6 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

5.E-BooK ม1.-3 โรงเรียนบ้านลาดวิถี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

โดย นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ