หัวข้อข่าว : การอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565  เวลา 11:12 น. เข้าชม : 9)

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.เฉลิมชนม์  รักลีลาวัฒน์ ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และนางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา
รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมคณะทีม PA Support Team เข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(PA Support Team) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจุดอบรมที่ 3 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2565 ณ  โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ