หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินโครงการ

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  เวลา 14:09 น. เข้าชม : 30)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินโครงการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติการจัดทำการประเมินโครงการ การประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่ง ซึ่งดำเนินงานอย่างมีระบบทั้งปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลการดำเนินงาน ซึ่งมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน คือ เป็นเครื่องมือที่จะชี้ให้เห็นความบกพร่องของการปฏิบัติงาน ให้เห็นผลของการปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถทราบได้จากกระบวนการวางแผน เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถปรับปรุงระบบการวางแผน การบริหารแผน ควบคุมแผนและโครงการ ให้เป็นไปตามทิศทางที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด มีวิทยากรมาให้ความรู้ คือดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมี ผอ.สพป.ปข. 2, รอง ผอ.สพป.ปข. 2 ,ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ