หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนวันทามารีอา อวยพรวันคริสมาส

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  เวลา 15:02 น. เข้าชม : 5)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 รับอวยพรวันคริสมาส จากนักเรียนโรงเรียนวันทามารีอา และคุณครูที่เป็นตัวแทนจากโรงเรียนวันทามารีอา พร้อมรับมอบกระเช้าของขวัญ และท่าน ผอ.สพป.ปข. 2 ได้อวยพรให้นักเรียนและคุณครูมีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีสติปัญญา ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ณ ห้อง ผอ.สพป.ปข.2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ