หัวข้อข่าว : โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565  เวลา 15:11 น. เข้าชม : 47)

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินกิจกรรมโครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพิธีเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ร่วมแสดงสัญลักษณ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ไม่ทนต่อการทุจริต และลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระห่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ณ. ห้องประชุมสามพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ