หัวข้อข่าว : สพป.ปข.2 ประชุมคณะทำงานร่างเครื่องมือเก็บข้อมูลประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  เวลา 14:40 น. เข้าชม : 29)

นายสุนาจ  แก้วสุข  ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานร่างเครื่องมือเก็บข้อมูลประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมีคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ