หัวข้อข่าว : ความก้าวหน้านำนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565  เวลา 10:40 น. เข้าชม : 35)

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางกิตติมา เย็นกาย นายสโมสอนหนองสูง และนางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เชต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference ครั้งที่ 5 กับเขตตรวจราชการที่ 4 และเขตตรวจราชการที่ 16 เพื่อติดตามความปลอดภัย โครงการพาน้องกับมาเรียน และโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมเขาเขียว สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ