หัวข้อข่าว : การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพป.ปข. 2

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2565  เวลา 10:44 น. เข้าชม : 39)

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติตดาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรายงานผลการนิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนในสังกัด แผนการนิเทศการศึกษา ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน การติดตามและป้องกันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ