หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมคณะกรรมการตรวจต้นฉบับคู่มือครู

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  เวลา 14:35 น. เข้าชม : 5)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ. สพป.ปข. ๒ พร้อมด้วยนายปรีชา บุปผาชาติ รอง ผอ. สพป.ปข. ๒ และนายมานิตย์ สีสง่า ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เข้าประชุมคณะกรรมการการตรวจต้นฉบับคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อให้คณะกรรมการตรวจต้นฉบับคู่มือครูพระราชทานสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนปลายทาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม โดยมีว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ เป็นประธาน มีคณะกรรมการตรวจฯ เข้าร่วมประชุม

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ