หัวข้อข่าว : ตรวจราชการโรงเรียนคุณภาพาของชุมชน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565  เวลา 10:19 น. เข้าชม : 117)

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ประธานคณะกรรมการการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และนายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจราชการโรงเรียนบ้านพุน้อย ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายดิลก  ยี่รงค์ ผู้อำรวยการโรงเรียนบ้านพุน้อย รายงานความก้วหน้าการดำเนินการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพุน้อย 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ