หัวข้อข่าว : การติดตามประเมิลผลการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565  เวลา 09:36 น. เข้าชม : 121)

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ประธานคณะกรรมการการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลฯ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาเก็บข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาศ ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ของนักเรียนและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปรจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยมีนายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ ในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานการขับเคลื่อนโยบายฯ ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ