หัวข้อข่าว : การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการจัดทำแผนขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพอำเภอกุยบุรี

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565  เวลา 12:25 น. เข้าชม : 111)

วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายบุญถิ่น มหาสาโร ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายสโมสอน หนองสูง รองผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางอารยา ช่ออังชัญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบประจำอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการจัดทำแผนขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ อำเภอกุยบุรี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ