หัวข้อข่าว : พิธีลงนามบันทึก (MOU) โครงการป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565  เวลา 10:54 น. เข้าชม : 39)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึก (MOU) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนาราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (TO BE NUMBER ONE) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิดภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ