หัวข้อข่าว : การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีร์ ภวังคนันท์) เขตตรวจราชการที่ 4

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565  เวลา 20:26 น. เข้าชม : 33)

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายบุญถิ่น มหาสาโร ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ได้มอบหมายให้นายสโมสอน หนองสูง นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รองผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  และนายปัญจพล ศุภมิตร พนักงานธุรการประจำกลุ่มนโยบายและแผน (ผู้รับผิดชอบงานติดตาม ประเมินและรายงานผล) เข้าร่วมต้อนรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีร์ ภวังคนันท์) เขตตรวจราชการที่ 4 พร้อมทั้งรายงานผลตามนโยบายการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม และโรงเรียนธนาคารออมสิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ