หัวข้อข่าว : การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  เวลา 10:52 น. เข้าชม : 34)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เข้ารับฟังการถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านโปรแกรม ZOOM meeting ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพื่อรับฟังการใช้นวัฒกรรมการ่ขับเคลื่อน ด้านความปลอดภัย ด้านคุณภาพ ด้านนโยบาย ด้านประสิทธิภาพ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ