หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O –NET ปีการศึกษา 2557

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  เวลา 09:34 น. เข้าชม : 28)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 เป็นประธานในการประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557  เพื่อชี้แจงขั้นตอนในการจัดการสอบและโครงสร้างของข้อสอบ รวมถึงการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ไปใช้ยกระดับการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ปข. 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ