หัวข้อข่าว : การคัดเลือกครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนคุณภาพ

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  เวลา 13:40 น. เข้าชม : 36)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา ให้แก่โรงเรียนบ้านพุน้อย ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ