หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพุใหญ่

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  เวลา 20:42 น. เข้าชม : 23)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพุใหญ่ โดยมีนางวริยดา พูลเทอร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุใหญ่ พร้อมคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ได้ตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ของโรงเรียน เข้าเยี่ยมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้นักเรียนทักทายเป็นภาษาอังกฤษ  พบปะพูดคุยกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้นักเรียนได้ฝึกการผันวรรณยุกต์ในวิชาภาษาไทย และเน้นย้ำการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ เป็นต้น

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ