หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  เวลา 20:25 น. เข้าชม : 26)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว โดยมีนายอุดมเดช หนูสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคุณครู ได้เข้าร่วมสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาภาษาไทยให้นักเรียนฝึกผันวรรณยุกต์ อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ และเข้าเยี่ยมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้นักเรียนออกมาเขียนที่กระดานดำ โดยให้เขียนสระต่าง ๆ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานในชั้นนี้มีนักเรียนพิเศษที่มีความสามารถในการเขียนสระได้ดีมาก และพบปะพูดคุยกับคุณครู และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียน  

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ