หัวข้อข่าว : กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2565  เวลา 14:31 น. เข้าชม : 27)

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ วิเคราะห์ กลั่นกรอง จัดลำดับโครงการของโรงเรียนที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมท้าวโกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ