หัวข้อข่าว : แผนขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2565  เวลา 10:00 น. เข้าชม : 34)

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนขับเคลื่อนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาการจัดทำข้อมูลโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา  และการจัดทำแผนการสร้างชุมชนบ้านพักครูของโรงเรียนคุณภาพ ประจำอำเภอทั้ง 4 อำเภอในสังกัด ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ