หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านรวมไทย

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  เวลา 20:15 น. เข้าชม : 29)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  พร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านรวมไทย มีคณะครูให้การต้อนรับ ได้พบปะพูดคุยกับคุณครู ให้คุณครูทุกท่านทำข้อสอบ Pre- O – Net และให้ส่งในวันที่ 15 ธันวาคม ให้สอบทุกวิชา, เน้นการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ในการสะกดคำ การผันวรรณยุกต์ , เน้น O – Net เป็นต้น

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ