หัวข้อข่าว : สพฐ.ตรวจติดตามการเรียนการสอน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564  เวลา 12:11 น. เข้าชม : 35)

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย คณะติดตาม ฯ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้าติดตามการใช้พื้นที่เป็นฐาน และใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงประจักษ์ ซึ่งการติดตามในครั้งนี้ มีนายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายสโมสอน หนองสูง นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานรูปแบบการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมสามพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และเวลา 10.30 น. เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด (บ้านหนองแก)  หมู่ที่ 3 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา 13.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ