หัวข้อข่าว : การพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564  เวลา 09:43 น. เข้าชม : 35)

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านโปรแกรม ZOOM ตามโครงการการจัดประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม Conference สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ