หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ร่วมเสวนา “การมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ 2

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  เวลา 18:50 น. เข้าชม : 27)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2 พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมการเสวนา “การมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ 2” เพื่อกำหนดกรอบทิศทางในการนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมีนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการเสวนา ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบนโยบายด้านการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนำเสวนา “การมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ และให้หน่วยงานร่วมชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น การจัดระเบียบสังคม, To Be Number ONE ,ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร,ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เป็นต้น โดยมี รอง ผอ.สพป.ปข.2, ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ