หัวข้อข่าว : การจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564  เวลา 11:43 น. เข้าชม : 36)

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขน 2 ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ