หัวข้อข่าว : การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพุธที่ 6 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564  เวลา 14:56 น. เข้าชม : 30)

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี นพดล  รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายไพรัช มณีโชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ในนามคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะ 1 ปี ของนายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ส่วนนายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ในฐานะคณะกรรมการประเมินฯ ดำเนินการประเมินผ่านระบบ Video Conference เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิส 19 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชุมพร เขต 1

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ