หัวข้อข่าว : การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564  เวลา 14:58 น. เข้าชม : 37)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ให้การต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และนายบดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โดยมีนายสุทธินาถ ทานนท์ นายสโมสอน หนองสูง และนางกิตติมา  เย็นกาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ