หัวข้อข่าว : ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ.2564  เวลา 13:56 น. เข้าชม : 3)

วันที่ 23 กันายน 2564 นายบุญถิ่ม มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายสุทธินาถ  นานนท์ นายสโมสอน หนองสูง และนางกิตติมา เย็นกาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดกิจกรรม พิธีสวยพระพุทธมนต์ และกิจกรรมถ่ายทอดสดให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา รับชมทาง Youtube Pkn 2 Chanet สำหรับผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา จำนวนไม่เกิน 50 คน ตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ. ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ