หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ร่วมงานวันต่อต้านการทุจริตสากล

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  เวลา 15:30 น. เข้าชม : 22)

นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข. 2 พร้อมด้วยนางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมงานวันต่อต้านการทุจริตสากล 9 ธันวาคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงพิษภัยร้ายแรงของการทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผ่านมาว่าได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ ทุกภาคส่วนในสังคมจึงควรตื่นตัวรวมพลังกันต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดให้มีการเดินรณรงค์ รวมพลังต่อต้านการทุจริต ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  2 ได้ร่วมจัดนิทรรศการโดยโรงเรียนสุจริต จำนวน 10 โรงเรียน  มีโรงเรียนบ้านลาดวิถี ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย 9 โรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการโดยมีนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด อ่านสารของนายปานเทพ กล้ารงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. และกล่าวนำคำปฏิญาณการต่อต้านการทุจริตสากล(ประเทศไทย) 

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ