หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปีและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(โพสต์เมื่อ : วันจันทร์ที่ 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564  เวลา 11:11 น. เข้าชม : 1)

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธินาถ ทานนท์ รองผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และพันจ่าเอกพัฒนะพงศ์ นภาโชติ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องประชุม Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ