หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 เปิดงาน “หนองขามวิชาการ ร่วมใจเทิดพระเกียรติ 87 พรรษา”

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557  เวลา 16:34 น. เข้าชม : 27)

นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.ปข. 2  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “หนองขามวิชาการ ร่วมใจเทิดพระเกียรติ 87 พรรษา” ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อจัดแสดงผลงาน และความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน ในปีการศึกษา 2557  การสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในมิติที่หลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเพื่อร่วมใจเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และนิทรรศการผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน  นิทรรศการและการให้ความรู้จากชุมชนและหน่วยงานภายนอก กิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย ความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง รวมทั้งความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเนินกรวด โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ โรงเรียนบ้านศาลาลัย โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด โรงเรียนก็พัฒนศึกษา โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กลุ่มโรงเรียนศิลาลอย สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด และการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสามร้อยยอด เข้าร่วมงาน

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ