หัวข้อข่าว : มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564  เวลา 10:47 น. เข้าชม : 36)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางกิตติมา เย็นกาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนางศิรกาานต์ ศรลัมภ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงคลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video Conference (zoom)  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม Conference สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ