หัวข้อข่าว : สถานศึกษาในสังกัด สพป.ปข. 2 ต่อต้านการทุจริต

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564  เวลา 10:29 น. เข้าชม : 36)

วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานนำผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตและแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้งลงนามในบันทึกข้อตกลงการต่อต้านการทุจริต เพื่อปลูกฝังค่านิยม ความซื้อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิต ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  ณ ห้องประชุมสามพระยา ชั้น 3 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ