หัวข้อข่าว : สพป.ปข. 2 ต่อต้านการทุจริต

(โพสต์เมื่อ : วันศุกร์ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564  เวลา 11:11 น. เข้าชม : 44)

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น  มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตและแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมทั้งลงนามในบันทึกข้อตกลงการต่อต้านการทุจริต เพื่อปลูกฝังค่านิยม ความซื้อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิต ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ