หัวข้อข่าว : ประชุมการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 4

(โพสต์เมื่อ : วันอังคารที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564  เวลา 11:35 น. เข้าชม : 60)

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประชุมการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 4 โดยมีว่าที่ร้อยตรีนพดล  รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระยานคร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ