หัวข้อข่าว : ผอ.สพป.ปข. 2 ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเน้นความปลอดภัยของนักเรียน

(โพสต์เมื่อ : วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564  เวลา 15:21 น. เข้าชม : 26)

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2  ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านปรือน้อย และโรงเรียนวัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) โดยโรงเรียนบ้านปรือน้อย เปิดการเรียนการสอนระบบ ON-HANE ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และจะเปิดการเรียนการสอบระบบ ON-SITE ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ส่วนโรงเรียนวัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์) เปิดการเรียนการสอบระบบ ON-HANE ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และระบบ ON-SITE ต้้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ในการนี้ นายบุญถิ่น มหาสาโร เน้นยำให้สถานศึกษาทั้งสองแห่งจัดการเรียนการสอบโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของนักเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COViD-19) ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด

กลับหน้าแรก ข่าวกิจกรรมอื่นๆ